دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ , 27 May 2024
آمار نظرات
در تعطیلات نوروز به کدام مناطق ایران سفر کردید؟
شمالی
% ۲۰
جنوبی
% ۶.۷
غربی
% ۰
شرقی
% ۶.۷
مرکزی
% ۰
سفر نرفتم
% ۶۶.۷