يکشنبه ۳ تير ۱۴۰۳ , 23 Jun 2024
جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : 422848
منبع : ايرنا

معرفی کتاب: خوش‌بختی در دوران سختی

پروژه ایران : کتاب «خوش‌بختی در دوران سختی» حاصل تدریس و پژوهش و تاملات فلسفی و میان رشته‌ای و ریشه‌ای نویسنده است و با مختصات و مشخصات فرهنگ و تمدن ایران، سازگار و سازوار است.
کتاب «خوش‌بختی در دوران سختی»
کتاب «خوش‌بختی در دوران سختی»
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، در پیش‌گفتار کتاب خوش‌بختی در دوران سختی آمده است: پژوهش و جست‌وجوی اندیشه‌ورزانه برای درک و فهم اهمیت و ارزش موضوع و مقوله بنیادین «خوش بختی» به دوران های بسیار پیشین ریشه می رساند. اساساً، اندیشیدن و تأمل درباره «خوشبختی و بدبختی» جزو نخستین دغدغه‌ها، پرسش ها و مسئله های آدمی در همه عصرها و نسل ها بوده است.
 
زیرا، انسان بعد از تولد و حضور در این جهان و آگاهی و خودآگاهی از وضعیت و موقعیت و کیفیت وجودی - اثری، خویشتن، این پرسش و مسئله اصلی را مطرح کرده است که، برای چی و برای کدام منظور و غرض اصیل و اثرمند، در اینجا و اکنون و در این وضع و حال زندگی و زمان و مکان، واقع شده است؟ یعنی پرسش از علت و کیفیت حضور و وجود خود را طرح می کند.
 
بنابراین، اندیشیدن و پرسیدن از چرایی و چگونگی خوشبختی و کیفیت سعادتمندی یا بدبختی و نگونساری، همواره همراه و همزاد، زندگی بشر تلقی می‌شود. شاید، پژوهش و اندیشیدن به موضوع «خوشبختی و بدبختی» بنیادیترین دغدغه و دل نگرانی و ذهن مشغولی آدمی در درازنای تاریخ زندگی بوده است. مطالعه و پژوهش، گفت و گو و نقد و نظر و نگارش در باب « خوشبختی و خرسندی » از ریشه های امکان زیست بشری محسوب می شود.
 
زندگی انسان بدون اندیشیدن و کوشیدن درباره چیستی و چگونگی خوشبختی و بدبختی، امکانپذیر نیست. آدمیان در دوران ها و شرایط مختلف در معنا و مصداق خوشبختی، به صورت گوناگون و متنوع و مختلف، اندیشیده و کاویده اند و خردمندان و اندیشه ورزان نیز به تحقیق و تحلیل و استدلال و برهان و نحوه‌ تحقق و تحصل آن التفات و اعتنا داشته اند. آنان، هم به مفهوم و معنی و هم به مصداق و عینیت خوشبختی و بدبختی بشر عمیقاً اندیشیده اند و نوشته اند.
 
کتاب «خوشبختی در دوران سختی» در پنج فصل تدریس، پژوهش و تألیف شده است:
 
فصل اول ضرورت پژوهش در باره خوشبختی نام دارد. در این فصل از کنکاش اندیشه ورزانه در باره خوشبختی، جستجوی حقیقت و واقعیت عینی خوشبختی، ضرورت پژوهش و تحقیق در معنای خوشبختی و برنامه پژوهشی در باره مطالعات در حوزه خوشبختی و کیفیت زندگی و غیر ذالک بحث و بررسی شده است.
 
فصل دوم به طرح و تعبیه و پیش نهاد معیارها و شاخص‌های خوشبختی در دوران سختی اختصاص دارد. مثل، معیار «ایستاده در برهان» و معیار تکمیل قوای ناقصه، شاخص کار و کوشش خردمندانه، معیار همدلی و همراهی با طبیعت و تأمل و تأنی در انواع تفاوت ها و تشابه ها در باره خوشبختی، پرداخته شده است.
 
فصل سوم، به چگونگی کاهش ناامیدی و نسبت آن با خوشبختی ارتباط دارد. چگونه ناامیدی را مدیریت کنیم؟ اساساً، دوراندیشی و ناامیدی چه ارتباطی با هم دارند و دوران ناامیدی چگونگی حضور پیدا می کند؟ اندیشه ها و انگیزه ها چه نسبتی با ناامیدی دارند؟ ناامیدی ریشه در کجا دارد؟ اوضاع اسفبار اجتماعی و اقتصادی چگونه به تولید و پخش ناامیدی و یأس می انجامد؟ ناامیدی با دوری از حقایق و واقعیات و استیلای دروغ و دروغگویی و خرافات، چه پیوندی دارد؟ و غیره.
 
فصل چهارم به افزایش امیدواری و خوشبختی اختصاص دارد. امید چیست؟ و امیدواری چه است؟ امید خردورزانه کدام است؟ آینده با امید و امیدواری چه ارتباطی دارد؟ امید و آرامش چه نقشی در خوشبختی‌ انسان ایفا می کنند؟ در دوران سختی و تنگی و لنگی امور، تولید و توسعه امید چگونه امکان پذیر است ؟ اندیشه ورزی، خلاقیت، نوآوری و امید، با خوشبختی و بدبختی آدمیان چه رابطه‌ای دارند؟ ریشه های امید و امیدواری چگونه سرسبز و سرزنده می مانند و چگونه می خشکند و تباه می شوند؟
 
فصل پنجم با عنوان، اقلیم ها، دیدگاه ها و خوشبختی ها به پژوهش و نگارش در آمده است. اقلیم ایران و خوشبختی، ایران باستان و خوشبختی، اقتصاد و تفاوت دیدگاه ها و خوشبختی‌، اقلیم و دیدگاه هندوستان و خوشبختی؛ و اقلیم و دیدگاه مغرب زمین و خوشبختی، و نیز پرسش از جایگاه نازل و پایین شادی و نشاط در ایران امروزی، از جمله مندرجات و محتویات این فصل است.
 
این کتاب حاصل تدریس و پژوهش و تأملات فلسفی و بین رشته ای و ریشه ای نویسنده است؛ و با مختصات و مشخصات فرهنگ و تمدن ایران و مام میهن، سازگار و سازوار است. این کتاب برای اهل مطالعه و زندگی، و جستجوگران خوشبختی در دوران سختی، و نیز برای دانشجویان فلسفه، روانشناسی، مطالعات بین رشته‌ای و حتی پزشکان و پرستاران و مشاوران و جامعه شناسان مفید و اثربخش است و اساساً، با نگاه و نگرش و روش تفکراثربخش پژوهش و نگارش شده است.
 
کتاب خوش بختی در دوران سختی در ۲۳۰ صفحه منتشر شده است.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
https://theiranproject.com/vdcfj0djcw6d0ca.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما