پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ , 22 Feb 2024
 
آيا با واردات خودروهای دست دوم، قیمت خودرو متعادل می شود؟
بله کاملا
کمی بهتر می شود
خير اصلا